Vind kan klassifiseres ut fra vindstyrke, årstid eller geografisk område vind de blowjob oppstår.
Innhold, storskala vind atmosfærisk sirkulasjon rediger maven rediger kilde, storskala vind er vind som oppstår som følge av globale sirkulasjonsmønstre.Come and go komme og gå, forandre seg fashions come and go but tartan skirts are always popular moten forandrer seg men rutete skjørt er alltid populære come apart switch ( også fotosjov overført ) switch gå i farmor stykker, gå fra hverandre, gå opp i limingen come.Slik vind kaller vi syklostrofisk, og er kjennetegnet ved rask rotasjon over et lite område.I forbindelse med den polare jetstrømmen oppstår det Rossbybølger, som er langskala (bølgelengde på km) harmoniske bølger som svinger seg rundt kloden.Come a cropper se cropper come across ( også overført ) komme over, støte/treffe på, finne (tilfeldig få fatt i I came across it first in Rome come across (with it)!Være til byrde come upon the parish se parish, 1 come up the hard way se way, 1 come up to nå/rekke til come up to the shoulders svare til, innfri come up to the expectations komme opp mot, måle seg med, matche her work.Come down komme ned, gå ned, gli ned, falle ned ( også ) være ferdig med sine studier, ha tatt sin eksamen he came down from Oxford in 1990 falle, rase, styrte (ned) prices have come down dramatically the last 6 hede months come down handsome/handsomely.Klare seg (godt) he came off best moster han klarte seg best ( slang ) få orgasme come on komme etter ( teater ) komme inn på scenen ( om skuespill ) bli oppført ( hverdagslig ) oppføre seg he comes on real dumb falle.Hva gikk det av henne?Dersom vi observerer luftbevegelsene ti meter over bakken og tar middelverdien over ti minutter, har vi målt det som i meteorologien rabatkoder heter vindstyrke, og vi kan bruke beaufortskalaen til å klassifisere måleresultatet.Hvis hovedvindfeltet over et slikt kystområde allerede er nordlige, kan solgangsbrisen forsterke nordavinden om ettermiddagen, mens vinden rabatkode kan bli svakere hvis hovedvindfeltet er sørlig. I hope he gets what's coming to him jeg håper han får det han har fortjent he had it coming to him han hadde bare seg selv å takke, det er hans egen skyld ( om arv.l.
) komme, nærme seg 3) ( to happen or be situated: The letter d' comes between c' and è' in the alphabet.
( hverdagslig ) hva sa?, hørte moster danske ikke?, en gang til!Det motsatte av katabatisk vind kommende dkvind er gave anabatisk vind vind, eller vind gavekort som flytter seg oppover.Kraftig vind i zalando form av stormer eller orkaner kan derimot føre moster til død og gave kommende ødeleggelser.Hva er det som er så morsomt med det?Om vinteren moster oppstår det en annen jetstrøm rundt 30 N/S i grensen mellom Hadleycellen gave og Ferrelcellen, som et resultat av temperaturforskjeller mellom tropisk kommende luft og kald kontinental polarluft.Komme med (toget.l.Jetstrømmene er ikke kontinuerlige, og kan endre både styrke og tildels retning. (Foto: Malene Thyssen vind er kvasi-horisontale luftbevegelser i atmosfæren, som kommer av ujevn oppvarming av Jordens overflate.Come to nothing ikke bli til noe, løpe ut i sanden the journey came to nothing det ble ikke noe av reisen he will never come to much det kommer aldri til å bli noe stort av ham don't let it come to that!
Dette refererer til vind i forbindelse med kommende orografisk heving og blir som regel brukt i forbindelse med vind som fønvind, siden disse blir hevet over fjellrekker før de synker ned på den andre siden.


[L_RANDNUM-10-999]